Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 143. sz.

 • Alkalmi munka hat egybefüggő napon
 • Kölcsönzött munkavállalók kiszervezése a kikölcsönzés után
 • Közfoglalkoztatás gyermekgondozást segítő ellátás tartama alatt
 • Közalkalmazottak összeférhetetlensége
 • Részmunkaidős munkavállalónak járó szabadság
 • Köztisztviselői szabadság kiadása – ha felhalmozódott 200 munkanap
 • Részmunkaidős nyugdíjas közalkalmazott foglalkoztatása
 • Naptári napon áthúzódó munkanap kérdései
 • Pihenőidő biztosítása egyéni védőeszköz viselése esetén
 • Kiküldetés, az utazási idő és a munkaidő
 • Rendkívüli munkaidő a felsőoktatásban
 • Fogyatékos gyermek utáni pótszabadság
 • Jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelése
 • Jubileumi jutalomra és végkielégítésre való jogosultság a munkáltató jogállásának megváltozása esetén
 • Munkáltatói késedelem a munkaköri leírás átadásával kapcsolatban
 • Közalkalmazotti jogviszony azonnali hatályú megszüntetése
 • Munkaszerződés hatályosításával kapcsolatos kérdések