Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 151. sz.

 • Nyelvvizsga nélküli alkalmazás pedagógus munkakörben
 • Pedagógus átsorolásának időpontja
 • Tankerületek technikai dolgozói
 • Besorolás szociális intézményben
 • Iskolaigazgató leváltása
 • Távolléti díj számítása
 • Munkaszüneti napra járó távolléti díj
 • Illetményemelés hatása a munkavégzés alóli mentesítés idejére járó távolléti díj és a végkielégítés összegére
 • Föld alatt dolgozók pótszabadsága
 • Vasárnapi és munkaszüneti napi munkavégzés a kiskereskedelemben
 • Szervizdíj az alapbér részeként
 • Munkáltatói intézkedések a munkavállaló hosszan tartó betegsége esetén
 • Kártérítés áfával növelt értékben
 • Idősek otthona vezetőjének összeférhetetlensége
 • Munkavállaló felelősségre vonása kötelezettségszegés hiányában
 • Felmentési idő és végkielégítés nyugdíjazás esetén
 • Közös eladó foglalkoztatása egy közös üzlethelyiségben