Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 152. sz.

 • Szabadságra járó munkabér
 • Szabadságra jogosító felmentési idő
 • Napi munka- és pihenőidő két műszakban
 • Napi munkaidő éjszakai munkavégzésnél a közúti közlekedésben
 • Több műszakos tevékenység és a műszakpótlékra való jogosultság
 • Műszakpótlékra jogosultsági feltételek vizsgálata
 • Munkaszüneti napi munkavégzés ellentételezése
 • Munkáltatói postaköltség – mint végrehajtási költség
 • Távollét bűnügyi közvetítői eljárásban való részvételre
 • Autóbusz-vezető munkaköri alkalmassága
 • Egészségügyi alkalmasság ellenőrzése
 • Munkahely címének megváltozásához kapcsolódó munkáltatói teendő
 • Végkielégítésre való jogosultság rokkantsági ellátás esetén
 • Munkavállaló jogellenes azonnali hatályú felmondása
 • Munkavállalói felmondás “elfogadása”
 • Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén
 • Közszolgálati címek – megőrzésük áthelyezéskor
 • Egyenlő bér elve eltérő közalkalmazotti besorolás esetén
 • Garantált bérminimumra való jogosultság közalkalmazotti jogviszonyban
 • Közalkalmazotti vezetői megbízás meghosszabbítása
 • Nyugdíjas óvodavezető továbbfoglalkoztathatósága
 • Hozzátartozó – fogalommeghatározások
 • Közalkalmazotti foglalkoztatás életkori feltétele
 • 16 éves munkavállaló iskolaszövetkezeti foglalkoztatása