Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 153. sz.

 • Diákmunka pénztárosként
 • Egyoldalú munkáltatói kinevezésmódosítás
 • Kerekítés szabályainak alkalmazása a köznevelési intézményekben
 • Szakszervezeti tisztviselő részére adott információk felhasználása
 • Üzemi tanácsok hatásköri összeütközése
 • Szakszervezetek közötti érdekütközés – nem kollektív munkaügyi vita
 • Köztisztviselői besorolás – a beszámítandó jogviszonyok
 • Szakképzés szintje és besorolása
 • Pedagógus értékelése illetményeltérítéskor
 • Közös megegyezés – régi szerződésmintával
 • Létszámcsökkentés és felmentési védelem
 • Munkaruha költségének megtérítése felmondás esetén
 • Munkabérből levonás a munkaviszony megszűnésekor
 • Munkabér kifizetésének megtagadása munkavállalói felmondás esetén
 • Közfoglalkoztatási jogviszony azonnali hatályú felmondása
 • Emelt összegű végkielégítés a nyugdíj előtt
 • Napi pihenőidő értelmezése
 • Készenlét teljesítése napi pihenőidő alatt