Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 157. sz.

 • Adóhatósági letiltással szembeni kifogás
 • Munkaszüneti napi munkavégzés ellentételezése
 • Munkába járás költségtérítése nem saját gépjármű esetén
 • Napidíj külföldi keresőképtelenség esetén
 • Besorolás házi szociális gondozó szolgálatnál
 • Köztisztviselői fizetési fokozat megállapítása
 • Bentlakásos intézmény gondozói besorolása
 • Szociális ágazati összevont pótlék
 • Munkarend megállapítása és szabadság elszámolása
 • Gyermekfelügyelő besorolása
 • Heti pihenőnapok egyenlőtlen beosztása
 • Besorolás társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó szakképesítéssel
 • Leltározás ideje is munkaidő
 • Munkaközi szünet eltérő meghatározása
 • Rendkívüli munkaidő egyszerűsített foglalkoztatásban
 • Második munkaviszony létesítése azonos felek között
 • Volt közalkalmazott munkavállalása
 • Vezetői megbízás visszavonása
 • Nők kedvezményes nyugdíjba vonulásával összefüggő felmentés
 • Közalkalmazott rendkívüli lemondása
 • Közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés várandósság idején
 • Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás közlésének időpontja