Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Gyakori kérdések a munkanap áthelyezésekről – 2018/8. szám

Munkaügyi szabályzatok és adminisztráció
Tudta, hogy az idén január 1-től hatályos Polgári Perrendtartás szerint általában a munkáltatónak kell bizonyítania a belső szabályzatok, utasítások, egyéb munkaügyi okiratok tartalmát?  Tovább…

Gyakori kérdések a munkanap áthelyezésekről
Az idei évben sokszor örülhetünk a munkaszüneti napok kapcsán négynapos hétvégének. Az alábbiakban áttekintjük a munkanap áthelyezések jelentette főbb munkajogi kérdéseket. Tovább…

Bizonyítás a munkaügyi perek során az új Pp.-ben
A 2018. január 1-jén hatályba lépett új polgári perrendtartás a korábbi törvényhez képest számtalan eltérő rendelkezést tartalmaz. Az új jogszabály új jogintézményeket vonultat fel, a régiek egy része némileg átalakult formában él tovább vagy kivezették őket. A perbeli bizonyításra vonatkozó szabályozás ugyan nem változott meg teljes mértékben, de ebben a körben is találunk említésre méltó módosításokat, melyek a bizonyítás gyakorlatára kihatással lesznek. Tovább…

A kollektív szerződés lehetőségei közalkalmazotti területen – Hogyan térhet el a kollektív szerződés a Kjt.-től és az Mt.-től?
A közalkalmazotti törvény hatálya alatt kötött kollektív szerződés nem lehet jogszabállyal ellentétes. Ugyanakkor, kivételesen a jogszabályok adhatnak felhatalmazást, hogy tartalmuktól a kollektív szerződés eltérjen. Ennek az általános felhatalmazó rendelkezésnek az értelmezése azonban számos kérdést felvet, amelyek meglehetősen aggályos válaszokhoz vezetnek. Tovább…

Megváltozott munkaképességű személyek – munkajogi fogalmak
A munkaviszony, a foglalkoztatás terén több szabálynál találkozunk a jelentős, tartós egészségi problémával küzdő munkavállalók védelmével, kedvezményeivel kapcsolatos rendelkezésekkel. Ezek a munkavállalók például évi öt munkanap pótszabadságra jogosultak egészségi állapotuk miatt. 2018. január 1-től aktualizálásra, pontosításra került a munkajogi törvényi fogalomtárban ennek a személyi körnek a meghatározása. Tovább…

Munkaerő kölcsönzésről, kicsit másképp
A Nemzeti Adó és Vámhatóság (NAV) kiemelt ellenőrzési területe évek óta a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzése. Ide tartozik a munkaerő-kölcsönzés területe is. Jelen cikkünkben a témát illető érdekességeket, jogszabály-változásokat mutatjuk be. Tovább…