Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 172. sz.

 • Rendszeres jövedelem családi pótlékra jogosultság esetén
 • Versenytilalmi megállapodásban foglalt tájékoztatási kötelezettség megszegése
 • Kölcsönvevő által órában kiadott szabadságok
 • Egyéni vállalkozónak nem jár betegszabadság
 • Mentesülés a munkavégzés alól a hozzátartozó halála miatt
 • Munkaidő változó munkavégzési hely esetén
 • Rendkívüli munkaidő kerekíthetősége
 • Utazás az ügyfelek között – munkaidő és költségtérítés
 • Utazási költségtérítés elszámolása
 • Közalkalmazott jubileumi jutalomra való kedvezményes jogosultsága
 • Óvodapedagógus besorolása – ha végzős hallgató
 • Kötelező előresorolás időpontja
 • Vöröskeresztnél munkaviszonyban töltött idő és a jubileumi jutalomra való jogosultság
 • Munkavállalói felmondás fizetés nélküli szabadság alatt
 • Határozott idejű, munkaerő-kölcsönzésre szóló munkaviszony megszüntetése
 • Áthelyezés közalkalmazotti jogviszonyban
 • Vezető állású munkavállaló azonnali hatályú visszahívása
 • Munkavállalói azonnali hatályú felmondás egyoldalú munkaszerződés-módosítás miatt
 • Zongoratanárok foglalkoztatása
 • Próbaidő nyugdíj előtt
 • Távozó munkavállaló helyettesítése