Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 178. sz.

 • Munkáltatói kárfelelősség "sorsszerű" megbetegedésért
 • Baleseti táppénz alapja külföldi kiküldetés esetén
 • Késlekedés biztosítási intézkedés elrendelésével és végrehajtás foganatosításával kapcsolatban
 • Bíróság perelhetősége eljárása miatt
 • Nagyszülői pótszabadság kormánytisztviselőknek
 • Szabadság iránti igény elévülése
 • Gyermek után járó pótszabadság és a családi adókedvezmény
 • Személyi illetmény megállapítása és megváltoztathatósága
 • Vezető szabadságának megváltása
 • Rendkívüli munkaidő éves mértéke munkaidőkeretben
 • Munkaidőkeret alkalmazása egyetlen munkavállalónál
 • Kisgyermekes munkavállaló rendkívüli munkavégzése
 • Munkáltatói kölcsön visszafizetése
 • Tanuló alkalmassági vizsgálatának díja
 • Kifizetett mozgóbér visszavonása
 • Munkáltatói jogutódlás és a jogviszonyok folytonossága
 • Közalkalmazotti besorolás C vagy D fizetési osztályba
 • Nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatása behívásos munkaviszonyban
 • Munkaszerződés módosítása határozott időre
 • Azonnali hatályú felmondás a munkavállaló által