Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

198. Munkaügyi Levelek

 • Munkaidőkeret alkalmazása és a veszélyhelyzet alatti bértámogatás
 • Szabadság és betegszabadság elszámolása órákban
 • Csökkentett munkaidő és a társadalombiztosítás ellátásai
 • Készenlét megszervezése – az időkorlátok
 • Készenlét – a szabadság alatti elrendelhetőség kérdése
 • Rendkívüli munkavégzés elszámolása kötetlen munkarendben
 • Utazás a munkavégzés helyére – idő- és költségelszámolás
 • Köztisztviselői illetménycsökkenés – az utólagos kifizetés
 • Óvodavezető-helyettesi pótlék megvonása a veszélyhelyzet okán
 • Végrehajtói letiltás – foganatosítás a veszélyhelyzet alatt
 • Munkabért terhelő tartozás – az igazolás hiánya
 • Távollétidíj-számítás és a teljesítménybér
 • Köznevelési ágazati pótlék és garantált bérminimum
 • Munkáltatói kártérítési felelősség – a károsulti elháríthatatlan magatartás értelmezése
 • Munkáltatónál jogviszonyban töltött idő – az áthelyezés következménye
 • Munkavállalói lopás – a lehetséges következmények
 • Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás az otthoni munkavégzés helyett
 • Nyelvvizsga nélküli diplomaszerzés hatása a pedagógusi gyakornoki időre
 • Figyelmeztető sztrájk – a tárgyalás végétől
 • Visszatérő munkavállaló – a korábbi munkaviszony elismerése
 • Munkaértékelés a munkaviszony megszűnte után