Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

199. Munkaügyi Levelek

 • Felmondási szabályok a járványügyi veszélyhelyzetben
 • Szakképző intézmény pedagógusának végkielégítése a munkaviszonyban történő foglalkoztatás elutasításakor
 • Felmondás a szakképzésben – végkielégítésre való jogosultság és a felmondási idő tartama
 • Köztisztviselői kinevezés munkaviszony mellett
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság és a Kjt. életbelépése előtti jogviszonyok beszámítása
 • Munkáltatói kárfelelősség a perben felülvizsgált szakvélemény alapján
 • Munkaidőkeret elrendelése a veszélyhelyzettel összefüggésben
 • Sugárártalomnak kitett munkahely – a munkaidő és az expozíciós idő
 • Munkaidő és szabadság – az elszámolás lehetőségei
 • Munkáltató megőrzési kötelezettsége a letiltás dokumentumaira
 • Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása munkaviszony-megszűnés esetén
 • Közszolgálati jogviszony létesítésével kapcsolatos kérdések