Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

201. Munkaügyi Levelek

 • Nyugdíjba vonulás és a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakulása
 • Közművelődés közalkalmazottja – végkielégítésre való jogosultság a munkaviszony elutasításakor
 • Köztisztviselő nyugdíjazása és a jubileumi jutalomra jogosultság
 • Vezető nyugdíjazása és a közalkalmazottiból a munkajogviszonyba lépés
 • Munkavállaló halála és a munkaviszony-megszűnés eljárási részletei
 • Munkaviszonyok jogfolytonossága és az esetleges hátrányok
 • Több ügyvezetői munkakör ellátása
 • Munkaszerződésbe foglalt versenytilalmi megállapodás megszűnése
 • Vezetői megbízás – a meghosszabbíthatóság feltétele
 • Óvodatitkár besorolása és múltbeli jogviszonyai
 • Ápoló szakképesítés és a fizetési osztály meghatározása
 • Ágazati pótlékra való jogosultság bölcsődevezető esetében
 • Helyettesítési díj betöltetlen álláshely vezetői ellátásáért
 • Megőrzési idő a munkaidő-nyilvántartás esetében
 • Véradás miatti távollét – a munkaadói korlátozhatóság kérdése
 • Vezető állású munkavállaló szabadságának megválthatósága
 • Foglalkozási megbetegedésből eredő kár – a felelős munkaadó meghatározása