Csongrád Megyei Iparszövetség

205. Munkaügyi Levelek

 • Maszk viselésének előírása a munkásbuszon
 • Szakszervezeti kollektívszerződés-kötési képesség – a taglétszámfüggőség
 • Óvodapedagógus munkakör képzettségi feltételei
 • Kulturális intézmények – közalkalmazotti jogviszony-átalakulás
 • Vezetőből vezető – közalkalmazotti jogviszonyból munkaviszonyba
 • Szabadságmegváltás jogviszony-átalakuláskor
 • Óvodapedagógus további jogviszonya
 • Szabadság és betegszabadság díjainak elszámolása
 • Rokkantsági ellátásban részesülés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
 • Jegyző szabadsága két év gyermekgondozást követően
 • Lemondás és a közintézmény megszűnése
 • Eljárás a munkavállaló nem megfelelő azonnali hatályú felmondása esetén
 • Munkaviszony azonnali hatályú felmondásának következményei
 • Felmentési időre járó távolléti díj – a kifizetés esedékessége
 • Ágazati szakmai pótlék és jubileumi jutalom
 • Home office közalkalmazotti jogviszonyban