Csongrád Megyei Iparszövetség

208. szám Munkaügyi Levelek

 • Munkavállaló felelőssége egészségbiztosítási ellátásért
 • Kártérítés helyett kötbér kikötése a versenytilalmi megállapodásban
 • Egészségügyi szolgáltató – a vezető javadalmazása
 • Egészségügyi alkalmazott – jogosultság a nyugdíj előtti jubileumi jutalomra
 • Felmentési idő alatt – közalkalmazotti jogviszony átalakulása egészségügyi szolgálati jogviszonnyá
 • Végkielégítés és a rokkantsági ellátásra való jogosultság megszerzése
 • Továbbfoglalkoztatás a felmentés után nyugdíjasként
 • Felmentés felmentési idő nélkül
 • Nyugdíjas óvodapedagógus foglalkoztatása és a nyugdíj
 • Lőfegyvertartási engedély – a pszichológiai feltétel
 • Gyermekgondozási szabadság után részmunkaidőben
 • Pótszabadság gyermek után köztisztviselőknek – igazolás és adatkezelés
 • Hozzátartozó halála – a szabadidő igénybevétele
 • Kötetlen munkarend – az alkalmazás feltételei
 • Változás a munkáltató személyében – a tulajdonos marad
 • Jutalékcsökkentés és az utólagos számlasztornózás