Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

211. szám Munkaügyi Levelek

 • Önkormányzati egészségügyi szolgáltató – az intézményvezető jogviszonya
 • Eseti helyettesítések elosztása a tantestületi tagok között
 • Kirendelés az óvodai rendkívüli szünet alatt
 • Szabálytalan hibaelhárítás és a munkaadói kárfelelősség
 • Óvodavezető pótszabadsága a munkakör alapján
 • Munkaadói kárigény érvényesítése, ha többen okozták a kárt
 • Munkaközi szünet – eltérő feltételek egyes munkavállalói csoportoknál
 • Szabadság – arányosítás a jogviszonymegszűnés okán
 • Munkaidő-módosítás változatlan alapbérrel
 • Kisgyermeknevelő fizetési fokozata – a korábbi munkaviszony beszámítása
 • Munkaszerződés-módosítás ráutaló magatartással
 • Felmondás a kölcsönzött munkavállaló részéről
 • Azonnali hatályú felmondás – a szubjektív jogvesztő határidő
 • Alapbér-csökkentés mint „büntetés” – a baleseti táppénz
 • Munkaerő-kölcsönzés öt évet meghaladóan
 • Határozott idejű közalkalmazotti kinevezések – ha egymást követik
 • Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás – irányítóból beosztott