Csongrád Megyei Iparszövetség

213. szám Munkaügyi Levelek

 • Törzsidőben dohányzás – a lehetséges következmények
 • Szakszervezeti képviseleti jog – a meghatalmazás
 • Munkaviszony felmondása telefonon
 • Közalkalmazott munkaközi szünete – beszámítása a munkaidőbe
 • Veszélyességi pótlék – nem létezik
 • Közalkalmazotti illetmény – a felső határ
 • Távolléti díj számítása szociális ellátó intézményben
 • Béremelés utólag és a felmondási idejüket töltők
 • Köztisztviselők – jubileumi jutalomra való jogosultság és a nyugdíjas osztályvezető
 • Pihenőnapi túlórák és díjazás
 • Munkaidő és bér több műszakos tevékenységben
 • Tévesen kifizetett munkabér visszakövetelése munkaviszony hiányában
 • Továbbképzési kötelezettség – az elmulasztás következményei
 • Gyermekgondozási szabadság után a kiadandó szabadság meghatározása
 • Megállapodás a munkavállalóval – csak a javára szólhat
 • Home office a munkaszerződésben
 • Munkaszerződés-módosítás a gyermekgondozási szabadság után