Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

225. szám Munkaügyi Levelek

 • Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő – a közhasznú munka beszámítása
 • Jubileumi jutalom – nem számít a hírlapkézbesítői munkaviszony
 • Személyi illetmény és a garantált bérminimum-emelkedés
 • Munkába járás költségeinek elszámolása
 • Egyszerűsített foglalkoztatás – adózási előírások
 • SZÉP-kártya-juttatás részmunkaidő esetén
 • Munkaviszony fennállása alatt fizetett versenytilalmi ellenérték
 • „Megrövidített” próbaidő
 • Anyakönyvvezető munkakör újbóli létrehozása
 • Nyugdíjjogosult közalkalmazottak felmentése – kötelezettség vagy lehetőség
 • Munkakör-meghatározás a határozott időre szóló vezetői megbízás megszűnése után
 • Hátrányos jogkövetkezmények fokozatossága
 • Közalkalmazott felmentése létszámcsökkentés és átszervezés esetén
 • Védettség igazolása és az elmulasztás jogkövetkezményei
 • Boltvezetők munkaideje és felelőssége