Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

236. szám Munkaügyi Levelek – 2022. november 8.

 • Házastárs gépjárművével történő munkába járás költségeinek térítése
 • Gépjárművel történő munkába járás közigazgatási határon belül
 • Négynapos munkahét bevezetése a közigazgatásban
 • Kötelező pihenőnap-beosztás vasárnapra
 • A munkavállaló elérhetősége a pihenőnapján
 • Készenléttel érintett pihenőnapok számítása
 • Szabadság elévülése
 • Pályáztatás vagy meghívás közszolgálati jogviszony létesítéséhez
 • Lemondás – köztisztviselői kötelezettségekkel
 • Nyolc hónapos felmentési idő közalkalmazotti jogviszonyban
 • Próbaidő kikötése – és az indokolás nélküli azonnali hatályú felmondás
 • Felmondás próbaidő alatt – azonnali hatályú felmondás helyett
 • Munkáltatói jogutód nélküli megszűnés és a végkielégítés
 • Otthoni munkavégzés polgármesteri hivatalban
 • Kiküldetés értelmezése a személyszállítási ágazatban
 • Nyugdíj melletti munkavégzés az egészségügyben
 • Képzésben való részvétel munkajogi vonatkozásai
 • Nyugdíj előtt álló pedagógus munkajogi helyzete
 • Hozzátartozói összeférhetetlenség közalkalmazotti jogviszonyban