Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

242. Munkaügyi Levelek / 2023. március 28.

 • Apák felmondási védelme
 • Külön élő szülő pótszabadsága
 • Szülői szabadságra járó díjazás kiszámítása
 • Eltérés a fizetett ünnepre járó díjazás szabályaitól
 • Helyettesítési pótlék bölcsődében
 • Jutalmazás és hátrányos megkülönböztetés
 • Letiltás az utazási költségtérítésből
 • Rendkívüli munkavégzés díjazása – a pedagógusok
 • Hétvégi munkavégzés – pótlék nélkül
 • Besorolás szociális ágazatban
 • Szerződés szerinti havi jövedelem meghatározása kollektív szerződés esetén
 • Fizetési kategória megállapítása egyházi iskolában
 • Ügyvezető megbízással
 • Munkaadói tájékoztatás a munkaidő-beosztásról
 • Eltérés a munkaközi szünet szabályaitól
 • Áthelyezés másik közalkalmazotti ágazatba