Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaadói levelek 24. szám

– Vasárnapi munka elrendelése kollektív szerződés hiányában.
– Közérdekű önkéntes tevékenység.
– Rendkívüli felmondás – jogellenesség munkáltatói közrehatás miatt.
– Bértámogatás – a nettó létszámnövekedés megítélése.
– Kiszervezés – emelt összegű végkielégítés a jogviszonyváltást megtagadónak?
– Munkabér visszafizetése – az időarányosnál több szabadság igénybevételekor.
– Rendkívüli munka elrendelése és költségei.
– Munkanap-áthelyezés – a munkaszüneti napok körüli munkarendtől eltérően.
– Végkielégítés kiszámítása fizetés nélküli szabadság után.
– Üzemi tanács-választás – a távol levő munkavállalók beszámítása.
– Leltárhiány megállapítása.
– Pótszabadság – kinevezett vezetőnek.
– Hozzájárulás a pedagógus-szakirodalom vásárlásához.
– Rendkívüli munkavégzés – a munkaidő burkolt megemelése?
– Végkielégítés – a törvény szabta keret fölött.
– Megszakítás nélküli munkarend.
– Közigazgatási versenyvizsga – vezetői megbízáshoz?
– Alap- vagy versenyvizsga?
– Jubileumi jutalom – két részmunkaidős közalkalmazotti jogviszonyban.
– Munkaviszony kezdő időpontja – keresőképtelen betegség esetén.
– Munkaközi szünetben – nem hagyható el a munkahely?