Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaadói levelek 32. szám

 • Álláskeresők foglalkoztatása – támogatás mindkét félnek.
 • Üzemi tanács tagjának tartós kiküldetése.
 • Jár-e a fizetési fokozat utáni pótszabadság a megbízott vezetőnek?
 • Körzetközponti jegyző illetményének megállapítása.
 • Prémiumfeladat – ki tűzi ki?
 • Közteherjegyek visszaváltása.
 • Engedélymentes hazai foglalkoztatás – harmadik országbeli családtagé
 • Pályázati eljárás érvénytelensége.
 • Kárfelelősség alapja – a károkozás bekövetkeztének időpontja.
 • Közalkalmazott – a munkaidőt nem érintő munkavégzésre irányuló jogviszony bejelentése.
 • Munkahelyi távollét hóakadály miatt.
 • Prémiumévek – a munkavégzés alóli mentesítés?
 • Munkavállalási engedély – a meghosszabbítás új szabályai.
 • Cafeteria a polgármesteri hivatalban.
 • Eljárás jogutód nélküli megszűnés esetén.
 • Munkaidőmérték – változó és kiköthető?
 • Szavazólap üzemi tanácsi választáshoz.
 • Díjazás hétvégi továbbképzésre?
 • Rendezett munkaügyi kapcsolatos – a támogatás visszavonása.
 • Fizetés nélküli szabadság – a munkavállal kérésére.
 • Átsoroláshoz kell-e versenyvizsga?