Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 107.sz.

 • Közös megegyezés – évekkel későbbi munkaviszony-megszűnéssel.
 • Távolléti díj és teljesítménybérezés.
 • Bérpótlék-kifizetési szabályok munkaidőkeret alkalmazásakor.
 • Munkaszüneti nap díjazása több műszakban.
 • Jubileumi jutalomra jogosító jogviszonyban töltött idők.
 • Közalkalmazott továbbfoglalkoztatása vezetői megbízás megszűnését követően.
 • Munkabérelőleg levonásának korlátai.
 • Határozott idejű munkaszerződés meghosszabbítása.
 • Munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet fogalma.
 • Munkaviszony létesítése volt szakmunkástanulóval.
 • Szakszervezeti tisztségviselő munkajogi védelme – a telephely önállósága.
 • Közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés megtámadása.
 • Bérfizetési határidő különös bérelemeknél.
 • Bérelszámolás elektronikusan.
 • Munkaidő-beosztás közlése új belépőnél.
 • Vezetői végkielégítés – az Mt.-nél hátrányosabb feltételekkel.
 • Több munkáltatóval létesített munkaviszony sorsa munkáltatói jogutódlás esetén.
 • Felmondási idő kezdete.
 • Kötetlen munkarend – a munkafeladatok tervezése és közlése a munkaadóval.
 • Vezetői állású munkavállalót megillető felmondási védelem.