Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 134. szám

 • Szakszervezeti tisztség – tényleges munkavégzés nélkül.
 • Munkaviszony és megbízási jogviszony elhatárolása.
 • Határozott idejű munkaviszony határozatlan idejűvé alakulása fizetés nélküli szabadság alatt.
 • Felmondás védett korú munkavállalónak munkakör-felajánlási kötelezettség mellett.
 • Munkaviszony megszüntetése keresőképtelen betegség tartama alatt.
 • Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás – a munkaviszony megszűnésének időpontja.
 • Illetmény kiegészítése a garantált bérminimumra.
 • Ruházati hozzájárulás – a cafeteria része lehet.
 • Középfokú végzettségű óvodapedagógus illetménye.
 • Elmaradt jövedelem követelhetősége.
 • Sztrájk tiltása a munkabér kifizetéséért.
 • Műszakpótlékra jogosultság eseti műszakváltás alapján.
 • Műszakpótlék és munkaközi szünet osztott munkaidőben.
 • Késedelmi kamat számítása.
 • Vezetői pótlék figyelembevétele a távolléti díj számításánál.
 • Szabadság elszámolása munkaidőkeretben.
 • Végrehajtási eljárás munkaügyi per után.
 • Leltárfelelősség lejárt szavatosságú termékekért.
 • Hamis tanúzás munkaügyi perben.
 • Kontroller alkalmazása bölcsődében.
 • Kollektív szerződés köztulajdonban álló munkáltatónál.
 • Munkavállalói igények egészségsérelem esetén.