Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 159. sz.

 • Közalkalmazotti kötelezettségszegés következményei
 • Munkáltatói jogkör hiányában közölt felmentés
 • Munkaviszony munkavállaló általi megszüntetése egészségi okok miatt
 • Közös megegyezés – a foglalkoztató nyomására
 • Foglalkoztatás közérdekű nyugdíjas-szövetkezetben
 • Munkaszerződés módosítása kollektív szerződés felmondása esetén
 • Munkakör-felajánlási kötelezettség várandósság esetén
 • Munkaviszony létesítése a munkavállalási engedélytől eltérő másik munkáltatónál
 • Kölcsönvevői feladatok munkaerő-kölcsönzésnél
 • Munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony megszüntetése
 • Közterület-felügyelő – képesítési feltételek a kinevezéshez
 • Munkaszüneti nap megjelenítése a bérlapon
 • Személyi illetmény összegének emelése
 • Köztisztviselői garantált bérminimumra való jogosultság
 • Dajka nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékának alapja
 • Közalkalmazott pótszabadsága téves besorolás esetén
 • Garantált bérminimum fizetése közalkalmazottaknak
 • Előadó-művészeti ágazati pótlék kollektív szerződésben