Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

251. szám Munkaügyi Levelek – 2023. október 17.

 • Csecsemő- és kisgyermeknevelő diploma figyelembevétele a besorolásnál
 • Helyettesítés készenlét alatt
 • Szolgálati elismerés és jubileumi jutalom – kizárják egymást
 • Szabadságkiadás egészségügyi alkalmatlanság tartama alatt
 • Jogviszony figyelembevétele jubileumi jutalomnál
 • Munkavédelmi célú szemüveg költségének térítése
 • Új életpálya – új pedagógusbér
 • Kölcsönzött munkavállalók joga a cafeteriajuttatásra
 • Vasárnapi pótlék mint a távolléti díj része
 • Emelt összegű illetményre jogosultság a köznevelésben
 • Óvodai dajka besorolása
 • Iskolapszichológus besorolása
 • Esélyteremtési illetményrészre való jogosultság
 • Előzetes alkalmassági vizsgálat kölcsönzésnél
 • Választási bizottság – határidők
 • Művelődési ház vezető „másodállása”
 • Egy szakács felmenthetősége – törvényi tényezők
 • Munkaviszonyban foglalkoztatottak a köznevelés területén
 • Az írásbeli jognyilatkozat érvényessége
 • Egészségileg alkalmatlan munkavállaló munkaviszonya